Līzings


AizdevējsSaņemšanas laiksPirmais bez %Max pirmo reiziMaksimālā summaLNKA biedrsMin/max vecumsDarba laiks
15 min10 – 2000 €2000 € 21 – 70 D:  08:00 – 20:00
B:  09:00 – 18:00
15 min200 – 2000 €2000 € 21 – 65 D:  08:00 – 20:00
B:  09:00 – 18:00
15 min425 – 1500 €1500 € 21 – 65 D:  09:00 – 20:00
B:  11:00 -16:00
15 min5 – 1000 €2000 € 20 – 70 D:  08:00 – 22:00
B:  10:00 – 20:00
10 min50 – 3000 €3000 € 18 – 70 D:  08:00 – 22:00
B:  08:00 – 22:00
15 min420 – 1500 €1500 € 21 – 65 D:  09:00 – 20:00
B:  11:00 -16:00
15 min50 – 3000 €3000 € 20 – 70 D:  08:00 – 22:00
B:  09:00 – 18:00
5 min50 – 1500 €1500 € 20 – 75 D:  07:00 – 23:00
B:  07:00 – 23:00
30 min1000 – 10000 €10000 € 20 – 65 D:  09:00 – 19:00
B:  10:00 – 17:00
10 min100 – 1500 €1500 € 20 – 75 D:  07:00- 23:00
B:  07:00- 23:00
2 dienas1 – 1500 €1500 € 18 – 70 D:  08:00 – 22:00
B:  08:00 – 22:00

 • Līzings ir finansēšanas jeb kreditēšanas veids, kas paredz līzinga devēja tiesību nodošanu līzinga ņēmējam. Šīs tiesības sniedz iespējas izmantot līzinga objektu, paralēli veicot līzinga līgumā noteiktos maksājumus. Līzinga procesa rezultātā līzinga ņēmējs iegūst savā īpašumā līzinga objektu, kura apmaksu līdz tam bija veicis līzinga devējs. Pēc tam līzinga ņēmējs ar līzinga devēju norēķinās, maksājot tam procentus un izpirkuma vai amortizācijas maksu (atkarībā no līzinga veida).

 • Līzinga devējs ir līzinga uzņēmums, kas nodarbojas ar līzinga pakalpojumu sniegšanu, bet līzinga ņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kura par līzinga objektu veic ikmēneša maksājumus, ko veido izpirkuma vai amortizācijas maksa, procenti, kā arī citi maksājumi, piemēram, komisijas maksa, soda maksājumi vai citi papildus maksājumi. Savukārt līzinga objekts ir priekšmets, kuru nomaksas laikā līzinga ņēmējs lieto un maksā par to līzinga devējam. Par līzinga objektu var būt tādi priekšmeti kā, piemēram, automobilis, māja vai dzīvoklis, komerctransports, komercdarbības iekārtas un tehnoloģijas, kā arī citi priekšmeti.

 • Līzingam ir trīs veidi – finanšu, operatīvais un pilna servisa līzings. Finanšu līzings ir ilgtermiņa finansēšanas pakalpojums, kas paredz līzinga objekta izpirkšanu no līzinga ņēmēja puses, kuras rezultātā tas kļūst par līzinga objektu pilntiesīgu lietotāju un īpašnieku. Operatīvais līzings ir noma, kas paredz līzinga objekta nepilnīgu izpirkšanu no līzinga ņēmēja puses. Operatīvā līzinga gadījumā līzinga ņēmējs līzinga objektu lieto noteiktu laika periodu, maksājot tajā tikai līzinga objekta lietošanas amortizācijas maksu. Pēc noteiktā perioda beigām līzinga ņēmējam ir trīs iespējas – vēl pagarināt līzinga līgumu un turpināt veikt nomas maksājumus, pielietot izpirkuma tiesības, samaksājot vēl neatmaksāto līzinga objekta vērtību, vai nodot līzinga objekta izpirkuma tiesības trešajai personai. Pilna servisa līzinga ir pakalpojumu kopums jeb komplekss, kas ietver gan līzinga objekta lietošanu, gan tādas līzinga devēja piedāvātās priekšrocības kā OCTA, KASKO, autovadītāja un auto pasažieru apdrošināšanu, auto reģistrāciju CSDD, ikgadējo tehniskās apskates izmaksu segšanu un transportlīdzekļa nodevu, auto transportēšanu uz un no auto servisiem, regulāru auto apkopi visā līzinga periodā, kā arī citas šeit neminētas priekšrocības. Jāuzsver, ka iepriekš minētie bonusi attiecas tikai uz auto līzingu.

 • Runājot par līzinga un nomas atšķirībām, jāmin, ka nomāšanas gadījumā iznomājamā manta ir nomātāja īpašums, kas netiek izmantota tā uzņēmējdarbībā un par konkrētu samaksu tiek nodota citas personas lietošanā jeb tiek iznomāta, savukārt līzinga gadījumā līzinga objekts sākotnēji nav līzinga devēja īpašums. Līzings nav noma, bet gan nomas attiecības, kas paredz līzinga ņēmēja finansēšanu uz līzinga devēja vai kādu citu tam piesaistīto personu rēķina. Nomas attiecības iestājas vēl pirms līzinga kompānija ir iegādājusies līzinga objektu savā īpašumā. Vienkāršāk sakot, finanšu līzinga gadījumā līzings ir uzskatāms par kredītu jeb kreditēšanas pakalpojumu, kur finanšu līdzekļus aizvieto konkrēts priekšmets. Atšķirība starp finanšu līzingu un kredītu ir apstāklī, ka kredīts var tikt pielietots jebkādiem kredītņēmēja mērķiem, kuri jebkurā brīdī var mainīties, bet finanšu līzings tiek pielietots konkrētu, līzinga ņēmējam vēlamu priekšmetu iegādei, par kuriem tiek maksāts, līdz tie nonāk līzinga ņēmēja īpašumā.

 • Ar līzinga pakalpojumu sniegšanu Latvijā nodarbojas vairākas kompānijas, kas pārstāv kā banku, tā arī privāto sektoru, piemēram, “Citadele” līzings un faktorings, “Hipolīzings”, “DNB” līzings, “LKB” līzings, “Nordea” līzings, “PrivatLīzings”, “Rīgas Līzings”, “SEB” līzings, “Swedbank” līzings, “TKB” līzings, “UniCredit Leasing”, “Pohjola Finance” u.c. kompānijas.

 • Runājot par konkrētiem līzinga veidiem, jāmin auto līzings, kas ir viens no populārākajiem līzinga veidiem. Auto līzings nereti tiek saukts arī par auto kredītu, kredītu auto iegādei, auto nomaksu vai patēriņa kredītu auto iegādei. Auto līzings ir banku vai nebanku nozares kreditēšanas pakalpojums, kas paredz aizdevuma izsniegšanu fiziskai vai juridiskai personai, lai iegādātos jaunu vai lietotu automobili. Auto līzings ir iespējams apmērā no 700 līdz 15000 EUR (summa ir atkarīga no katras līzinga kompānijas individuālajiem noteikumiem un iespējām) uz atmaksas termiņu no 3 līdz 72 mēnešiem jeb 6 gadiem. Auto līzinga gadījumā nepieciešams līzinga ņēmēja līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no tā brīža automašīnas tirgus vērtības. Konkrētas auto līzinga procentu likmes minēt nav iespējams, jo tās tiek aprēķinātas, ņemot vērā līzinga ņēmēja pirmās iemaksas apmēru, līzinga apmēru un atmaksas termiņu, kā arī līzinga ņēmēja kredītvēsturi un maksātspēju. Auto līzingam vairākumā gadījumu tiek piemērots vienādais maksājumu grafiks, kas nozīmē nemainīgu kredīta maksājumu summu ik mēnesi, visu līzinga nomaksas laiku.

 • Runājot par līzinga un auto līzinga atšķirībām, jāmin, ka atšķirībā no citiem līzinga veidiem, auto līzinga objekts ir nevis priekšmets, par kuru līzinga ņēmējs maksā līzinga devējam, bet gan aizdevums jauna vai lietota auto iegādei, kurš līdz ar pirmo iemaksu tiek pakāpeniski atmaksāts auto līzinga devējam. Arī auto līzinga gadījumā par līzinga priekšmeta, šajā gadījumā auto, īpašnieku kļūst līzinga jeb aizdevuma devējs, bet līzinga jeb aizdevuma ņēmējs, līdz aizdevums netiek pilnībā atmaksāts, kļūst tikai par auto turētāju. Visu auto līzinga nomaksas laiku auto kalpo par nodrošinājumu jeb komercķīlu, lai aizdevuma maksājumu pārtraukšanas gadījumā aizdevuma devējs varētu aizdevuma ņēmējam auto atņemt un kompensēt darījumā investētos finanšu līdzekļus. Auto līzinga gadījumā tiek maksāta konkrēti aizdevuma summa un procenti, nevis līzinga objekta vērtība un procenti.

 • Arī ar auto līzinga pakalpojumu sniegšanu jeb, kā nereti tiek definēts, patēriņa kredītu auto iegādei izsniegšanu nodarbojas kompānijas, kas pārstāv gan banku, gan nebanku, gan privāto sektoru. Banku sektora auto līzinga pakalpojumu sniedzēji ir “Citadele” banka, “DNB” banka, “Swedbank” banka, “SEB” banka, “Nordea” banka, “Pohjola” banka, “PrivatBank” banka. Nebanku sektora auto līzinga pakalpojumu sniedzēji ir “Mogo.lv”, “Vita Credit”, “BIGBANK”, “InCREDIT GROUP”, “Credit24”, “Vivus.lv”. Privātā sektora auto līzinga pakalpojumu sniedzēji ir “UniCredit Leasing”, “Sixt Leasing”, “Uno Līzings”, “Rīgas auto līzings”, “Nord Auto Līzings”, “Money Express Credit” u.c. kompānijas.

 • Lai kandidētu uz auto līzingu ir jābūt vismaz 18 gadu vecumā, jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijā, jābūt aktīvam bankas kontam kādā no Latvijas komercbankām, jābūt pozitīvai kredītvēsturei (nokārtotām kredītsaistībām un regulāri veiktiem kredīta maksājumiem), kā arī jābūt aizdevumam adekvātai kredītspējai jeb maksātspējai (oficiāliem, regulāriem un pietiekošiem ienākumiem).

 • Būtiski pieminēt, ka auto līzinga gadījumā līzinga ņēmējam ir jāmaksā pirmā iemaksa jeb līdzfinansējums 10% līdz 30% apmērā no tā brīža auto tirgus vērtības, bet patēriņa kredīta auto iegādei gadījumā pirmā iemaksa nav jāveic. Pirmā iemaksa ir garantija, ka līzinga ņēmējs turpinās veikt līzinga maksājumus, jo lielu daļu no kopējās aizdevuma summas jau būs investējis. Pirmā iemaksa ir sava veida nodrošinājums, tāpēc pilda arī nodrošinājuma funkcijas, proti, maksājumu pārtraukšanas gadījumā tā kompensē automašīnas nolietojumu vai tirgus vērtības krišanos. Par pirmo iemaksu nereti kalpo arī vecais auto jeb tā vērtība pirmās iemaksas izteiksmē, kad tas tiek samainīts vai pārdots.

 • Ja vēlaties saņemt auto līzingu, jums ir tam jāpiesakās, aizpildot pieteikumu internetā vai klātienē. Līzinga devējs sazināsies ar auto pārdevēju, lai noskaidrotu auto vērtību. Pēc tam līzinga devējs sazināsies ar jums, lai informētu jūs par auto līzinga pieejamību. Ja piedāvājums jūs apmierinās, jums būs jāapstiprina līgums internetā vai klātienē. Pēc līguma apstiprināšanas jums būs jāveic pirmā iemaksa vismaz 10% apmērā no auto vērtības tā pārdevējam. Pēc iemaksas saņemšanas auto pārdevējs reģistrēs jūs CSDD kā auto turētāju. Pēc reģistrācijas līzinga devējs auto pārdevēja bankas kontā ieskaitīs atlikušos 90% no auto vērtības. Pēc tam jūs būsit tiesīgi lietot auto un jums būs jāveic aizdevuma maksājumus līzinga līgumā noteiktajā apmērā un laikā.

Kā redzams, auto līzinga noformēšanas gaita ir pavisam vienkārša. Šķiet, grūtākais iz izvēlēties savām vēlmēm un vajadzībām piemērotāko auto līzinga pakalpojumu sniedzēju. Arī auto līzinga gadījumā, tāpat kā jebkurā kredīta gadījumā, izvērtējiet savas finansiālās iespējas aizņemties un atmaksāt kredītu, kā arī savas spējas uzņemties ilgtermiņa saistības!